Поттикнувањето на жените и девојчињата е клучно за да се обезбеди одржливост и сигурност на храната после КОВИД-19, велат шефовите на Агенциите за храна на ООН

Гладот ќе остане проблем и ќе има нееднакво опоравување од влијанијата на пандемијата КОВИД-19, се додека повеќе жени во руралните и урбаните средини не заземат лидерски позиции со зголемена моќ за донесување одлуки, велат шефовите на трите Агенциите за храна на Обединетите нации.

Share
Прочитај повеќе

Прифатливи инвестиции, критериуми и потребни документи за мерката115 Поддршка за активен женски член во ЗС

За да биде прифатливо барањето, барателот треба да добие најмалку 50 бода.

Share
Прочитај повеќе

Неповратна финансиска поддршка за руралната жена во висина од 180 илјади денари

Неповратна финансиска поддршка за руралната жена во висина од 180 илјади денари за инвестиции што ќе придонесат за развој на руралните средини!

Share
Прочитај повеќе

Завршен настан на проектот „Мерење на нивото на зајакнaтост на жените во земјоделството со примена на експериментален економски метод“

Вчера се одржа завршниот настан на проектот „Мерење на нивото на зајакнaтост на жените во земјоделството со примена на експериментален економски метод“ организиран од Факултетот за земјоделски науки и храна и UN Women Skopje.

Share
Прочитај повеќе

Николовски: Го поттикнуваме учеството на руралната жена во земјоделскиот сектор

Николовски истакна дека ќе се создаде поддршка во вид на неповратни грантови во висина до 180.000 денари по корисник, за вршење на дополнителна дејност во рамки на земјоделското стопанство. Односно, жените ќе можат да започнат со преработувачка или занаетчиска дејност, користејќи ги ресурсите од сопственото производство.

Share
Прочитај повеќе

Технологијата може да има клучна улога во зајакнување на руралните жени

Новата публикација на ФАО содржи неколку студии на случај од целиот свет, вклучувајќи ја и приказната на Сузана Димитриевска, жена-фармер од Македонија. Димитриевска имаше за цел да управува со својата фарма за органска храна на поефикасен начин преку користење на дигитални алатки.

Share
Прочитај повеќе

Johnnie Walker со посебна едиција за денот на жената

Johnnie Walker пред празникот на жената се придружи на глобалното движење за родова рамноправност и одлучи денот да го одбележи со посебна едиција Jane Walker Black Label.

Share
Прочитај повеќе