Јавна расправа за Нацрт – законот за продажба на државно земјоделско земјиште

Целосно и порационално искористување на обработливите површини, нивно окрупнување и можност за поголеми вложувања. 

Share
Прочитај повеќе

Димковски: Со новиот Закон за земјоделско земјиште овозможуваме правилна распределба на земјиштето и ги решаваме проблемите на земјоделците

✅ Младите земјоделци ќе бидат ослободени од плаќање на закупнина,
✅ Пчеларите ќе можат да добијат државно земјоделско земјиште,
✅ Се овозможува изградба на објекти за промоција на земјоделските производи и спортско рекреативно објекти

Share
Прочитај повеќе