Околу 12.000 ха државно земјоделско земјиште наскоро ќе биде објавено на јавен оглас за производство на пченица и јачмен

Со планот се предвидени мерки кои ќе придонесат за зголемени приноси од 30.000 тони пченица на среден рок и на долг рок, Македонија да не е повеќе увозно зависна од пченица

Share
Прочитај повеќе

Во Штип се потпишаа 216 договори за нови 503 ха државна земја

Министерот Љупчо Николовски, вчера беше во Штип. Во овој регион се потпишаа договори за доделување на нови 503 хектари земја од последните два јавни повици. Дел од договорите вчера и лично им се доделија на земјоделците.

Share
Прочитај повеќе

Министерот Николовски во Велес ги додели договорите за закуп на државно земјиште

Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, Љупчо Николовски, минатиот петок во Велес ги додели договорите за закуп на државно земјиште од последните два јавни повици.

Share
Прочитај повеќе

Николовски: Со правична распределба кај вистинските земјоделци го ставаме во функција целокупното земјоделско земјиште

-Потпишани се 900 договори, тоа е огромна бројка на склучени договори со кои ќе се стави во функција земјоделско земјиште од неколку илјади хектари низ целата држава, во различни региони. Околу 500 хектари, се овде во Прилеп, за кои се склучени 232 договори, истакна Николовски.

Share
Прочитај повеќе

Министерот Николовски утре ќе ги додели првите договори за закуп на земјоделско земјиште

Утре, (среда) 02.02.2022 година, во Прилеп, министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Љупчо Николовски, ќе ги додели првите договори за закуп на земјоделско земјиште.

Share
Прочитај повеќе

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЈА! Објавени четири јавни повици за закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост до 3 хектари

Предмет на јавните повици бр.01/21, 02/21 и 03/21 е слободно земјоделско земјиште во државна сопственост над кое нема подигнато насад, а предмет на Јавниот повик бр.04/21 е давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост над кое има долгогодишен насад. Рокот за доставување на понуди е 30 (триесет) дена сметано од денот на објавата.

Share
Прочитај повеќе

Листа на Региони опфатени во јавниот оглас бр. 2/21 за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини над 3 хектари по пат на електронско јавно наддавање

Во Јавниот оглас бр 2/21 за за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини над 3 хектари по пат на електронско јавно наддавање објавен на ден 23,07,2021 година на веб страната на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, опфатено е земјоделско земјиште во сопственост на државата со вкупна површина од 2122ха 05ар 26м2  во следните региони во Република Северна Македонија:

Share
Прочитај повеќе

Рокот за плаќање закупнина за државно земјоделско земјиште продолжен до 18 декември 2020

Воедно, според Уредбата, до 18 декември 2020 нема да се врши еднострано раскинување на договорите за закуп поради неплатена годишна закупнина, објаснува МЗШВ.

Share
Прочитај повеќе

Во Свети Николе, се склучија вкупно 150 договори за државно земјоделско земјиште под закуп до и над 3 хектари

За јавниот оглас до 3 хектари се склучија 86 договори со земјоделци, за вкупно 206 хектари. За јавниот оглас над 3 хектари се склучија 64 договори за вкупно 800 хектари.

Share
Прочитај повеќе

МЗШВ: Во тек се вкупно четири јавни повици за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост

Предмет на постапката на овие повици може да биде земјоделско земјиште во државна сопственост над кое нема подигнато насад, врз кое нема востановено право на закуп, право на плодоуживање, за кое не се води постапка за денационализација или постојат други пречки за доделување на земјиштето во закуп.

Share
Прочитај повеќе