Заштита на пиперка од болести и штетници во ОРГАНСКО производство

Во производството на пиперка, причинителите на болести и штетните инсекти може да предизвикаат големи економски загуби.

Share
Прочитај повеќе