Николовски: Ние сме лидери во регионот во консолидацијата на земјоделското земјиште а директни корисници се 6.267 земјоделци и нивните семејства

Во моментов зборуваме за подготвени планови за консолидација на земјоделско земјиште во 9 подрачја: Конче, Егри, Логоварди, Оптичари, Трн, Дабјани, Кожле, Соколарци и Спанчево. При тоа, во Егри е целосно изградена  и земјоделска инфраструктура, а тој процес ќе продолжи и во останатите подрачја

Share
Прочитај повеќе

МЗШВ: Нов јавен повик за доставување понуди за давање под закуп на државно земјоделско земјиште до 3 хектари за долгогодишни насади

Јавниот повик е наменет за Кавадарци, Росоман, Неготино, Ресен, Струга, Струмица, Тетово, Валандово и Гевгелија.

Share
Прочитај повеќе

Министерството за земјоделство подготвува нов закон за пасишта – Актуелниот Закон не е сменет 24 години

Станува збор за 500.000 хектари површина во државата. Не може да не ги користиме тие површини. Засега се искористени неколку проценти од 100 отсто од пасиштата.

Share
Прочитај повеќе

Николовски: Со правична распределба кај вистинските земјоделци го ставаме во функција целокупното земјоделско земјиште

-Потпишани се 900 договори, тоа е огромна бројка на склучени договори со кои ќе се стави во функција земјоделско земјиште од неколку илјади хектари низ целата држава, во различни региони. Околу 500 хектари, се овде во Прилеп, за кои се склучени 232 договори, истакна Николовски.

Share
Прочитај повеќе

Велика Британија ќе плаќа на земјоделците за здрави почви

По Brexit, земјоделците нема да бидат платени за сопственост на земјиштето, туку ќе им бидат обезбедени средства за заштита на животната средина и употреба на еколошки практики во земјоделството. Во моментов, почвата содржи три пати повеќе јаглерод од атмосферата.

Share
Прочитај повеќе

Улогата на магнезиум, калциум и сулфур во производството на земјоделски култури

Во услови на интензивно производство на растенијата а при тоа недоволна примена на органски или минерални ѓубрива што содржат сулфур како додаток, може да се појави недостаток на оваа хранлива материја.

Share
Прочитај повеќе

Плевелот може да биде значаен извор на инфекција

Обично кај нас се случува плевелите да не се потиснуваат веќе по бербата или бербата, и така тие продолжуваат непречено да растат на земјоделско земјиште, станувајќи опасни домаќини на голем број на растителни заболувања и извори на континуирана наезда, бидејќи патогените се движат од нив во култивирани растенија.

Share
Прочитај повеќе

Употреба на гној во зачувување на почвата

Гнојот е многу важно ѓубриво затоа што една третина и повеќе од азот и калиум што животните ги излачуваат од нивното тело се наоѓаат во урината.

Share
Прочитај повеќе

Одржување на зеленчук во земја

Со цел некои зеленчуци да бидат зачувани  за употреба во зима, тие можат да бидат поставени во трапови.

Share
Прочитај повеќе

Објавен огласот за избор на изведувач за три системи за наводнување во Чаушица, Славишко Поле и Колибари

Европската комисија во име на Република Северна Македонија го објави огласот за избор на изведувач на градежни работи за изградба на три системи за наводнување во Чаушица, Славишко Поле и во Колибари. Овие три системи се дел од проектот финансиран од Европската Унија за изградба на мали нискотрошковни еколошки прифатливи системи за наводнување.

Share
Прочитај повеќе