Објавен Јавниот повик за финансиска поддршка за Центрите за развој на планинските региони, за инвестиции за изградба и реконструкција на пристапни патишта до нивите

-Со ваквиот тип на инвестиции ќе се подобри и олесни пристапот до обработливите земјоделски површини, што е важно за земјоделците кога ги вршат агротехничките мерки, бербата и транспортот на земјоделските производи, изјави министерот Димковски.

Share
Прочитај повеќе

46 милиони евра за модернизација на земјоделството од Светска Банка

Со одобрените 46 милиони евра од Светска Банка за Модернизација на земјоделството ќе се реализираат неколку клучни проекти:

Share
Прочитај повеќе

Велика Британија ќе плаќа на земјоделците за здрави почви

По Brexit, земјоделците нема да бидат платени за сопственост на земјиштето, туку ќе им бидат обезбедени средства за заштита на животната средина и употреба на еколошки практики во земјоделството. Во моментов, почвата содржи три пати повеќе јаглерод од атмосферата.

Share
Прочитај повеќе

Со помош на Светска банка ќе се модернизира земјоделството и административните услуги на социјалното осигурување

Проектот за модернизација на земјоделството ќе придонесе за подобрување на квалитетот на земјоделските производи и воведување стандарди во земјоделското производство, со што ќе се зголеми вредноста и конкурентноста на земјоделските производи на меѓународните пазари, ќе се воспостави  систем за безбедно отстранување нуспроизводи од животинско потекло, ќе се зајакнат институционалните капацитети…

Share
Прочитај повеќе

Индекси на трошоците на животот според класификацијата COICOP и цени на мало, декември 2019 година

Пораст на индексите е забележан во групите: Индустриско-прехранбени производи за 1.4 % и Земјоделски производи за 0.4 %.

Share
Прочитај повеќе

Потпишани договори со КфВ од 107,6 милиони евра за Програма за наводнување и Проектот за енергетска ефикасност на студентски домови

-Целта на оваа Програма е зголемување на наводнуваните обработливи површини и зголемување на земјоделското производство преку достапност и ефикасно користење на водните ресурси. Воедно, планираните инвестиции преку оваа Програма ќе овозможат и производство на електрична енергија што ќе придонесе за ефикасно функционирање на ХС Лисиче – рече министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Трајан Димковски.

Share
Прочитај повеќе

АПРЗ ВО БРИСЕЛ – Презентација на правото на ЕУ како дел од скринингот

Mинатата недела во Брисел се одржа објаснувачки состанок на кои претставниците на Комисијата детално го презентираа правото на ЕУ во делот на Поглавјето 11 „Земјоделство и рурален развој“, како прва фаза. А потоа како втора фаза ќе се одржат билатерални состаноци со секоја држава и секоја засегната институција од конкретното поглавје. По завршувањето на овие две фази, Комисијата подготвува извештај за скринингот и го презентира на Советот. По извршениот скрининг на соодветното поглавје, Советот одлучува за започнување на преговорите, по препорака на Комисијата.

Share
Прочитај повеќе

Република Северна Македонија успешно ги имплементира препораките од Европската Унија во областа на земјоделството

Делегација од Република Северна Македонија предводена од заменик директорот на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделство и руралниот развој, Авдул Селам Селами, присуствуваа на објаснувачкиот состанок кој се оддржа во Брисел.

Share
Прочитај повеќе

Димковски: Заеднички со сите чинители во земјоделскиот сектор, ќе ја постигнеме целта за модерно и конкурентно земјоделство

Димковски посочи дека преку проектот на Светска банка, околу 30 милиони евра ќе бидат инвестирани во изградба на откупно-дистрибутивни центри, што е важно за создавање на предуслови за амортизација на вишокот земјоделски производи и зголемување на извозот.

Share
Прочитај повеќе

Над 9,4 милијарди денари во секторот земјоделство за 2020 година

За следната година, над 6,5 милијарди денари се планирани за навремена исплата на субвенциите за мерките од растителното и сточарското производство во Програмата за директни плаќања.

Share
Прочитај повеќе