Кои македонски фирми добија најмногу пари од ИПАРД-програмата во 2021?

Досега во 2021 година, Платежната агенцијата додели околу 500-тини грантови за инвестиции реализирани од правни и физички лица. Во оваа сума ЕУ има учество од 75 отсто, а со 25 проценти учествува државата.

Share
Прочитај повеќе

Караванот на ИПАРД во Демир Капија, нови можности преку мерка 7 од ИПАРД Програмата 2014-2020

Телото за управување со ИПАРД при МЗШВ и АФПЗРР ги покануваат сите физички лица, микро и мали претпријатија и задруги да присуствуваат на овој инфо ден и да се информираат за можностите за користење на средствата од ИПАРД Програмата 2014-2020 односно мерката 7 Диверзификација на фарми и развој на бизниси.

Share
Прочитај повеќе

Бачовски на инфо сесија за ИПАРД во Охрид: Расположливиот буџет за Мерка 7 е 9.6 милиони евра, а крајниот рок за поднесување на барања е 22 август

Денеска заедно со градоначалникот Константин Георгиевски во општинската сала во Охрид присуствувавме на работилницата посветена на мерка 7 – Диверзификација на фарми и развој на мали бизниси.

Share
Прочитај повеќе

Услови и потребна документација за користење на средства од ИПАРД , мерка 7 – „Алтернативно земјоделско производство“

Главната цел на  мерка 7 од ИПАРД продрамата е поттикнување на вработувањето преку создавање на нови и задржување на постојните работни места, со што ќе зголеми нивото на економска активност во руралните средини,  ќе се подобри квалитетот на живот и  ќе се намали руралната депопулација.

Share
Прочитај повеќе

Услови и потребна документација за аплицирање на мерка 7 од ИПАРД – Рурален туризам

Повикот за Мерка 7 од ИПАРД 2 е објавен денес на 08. 07.2021 година и ќе трае до 22 август 2021 година. Имате доволно време за да се информирате за што се може да се аплицира, какви услови треба да се исполнат и кои документи се потребни.

Share
Прочитај повеќе

Услови и потребна документација за користење средства од ИПАРД, мерка 7 – „Инвестиции во услуги за руралното население“

Eдна од главните цели на мерката 7 од ИПАРД 2 програмата, е поттикнување на вработувањето преку создавање на нови и задржување на постојните работни места, со што зголемува нивото на економска активност во руралните средини, се подобрува квалитетот на живот и се намалува руралната депопулација.

Share
Прочитај повеќе

Услови и потребна документација за аплицирање на мерка 7 од ИПАРД – Рурален туризам

Повикот за Мерка 7 од ИПАРД 2 се очекува да биде на почеток на годинава. Имате доволно време за да се информирате за што се може да се аплицира, какви услови треба да се исполнат и кои документи се потребни.

Share
Прочитај повеќе

Листа на прифатливи трошоци за ИПАРД мерка 7 – Диверзификација на фармите и развој на бизниси

ИПАРД Програмата 2014-2020, овозможува пристап до фондовите на Европската Унија наменети за финансиска помош на земјоделството и руралниот развој.

Share
Прочитај повеќе

Инвестирајте преку ИПАРД за Мерка 7 – Услуги на рурално население: Домови за стари лица и рехабилитација

Со мерка 7 од ИПАРД програмата како инвестиција во услуги на руралното население може да се аплицира за неповратен грант од 65% во инвестиција за услуги на руралното население.

Share
Прочитај повеќе

Идеја за инвестиција преку Мерка 7: Изградете апартмани во Струга или Валандово со грант од ИПАРД

Со мерка 7 од ИПАРД програмата како инвестиција во промоција на руралниот туризам може да се аплицира за неповратен грант од 65% во инвестиција за сместување во внатрешен простор – апартмани. Најдобро тоа може да се прикаже со следниов пример:

Share
Прочитај повеќе