За 90 проценти намален бројот на млекопроизводители последните шест години во Кичевско

Исселувањето на жителите од Кичевско и заминувањето во странство негативно се одрази и врз млекопроизводството во овој регион.

Share
Прочитај повеќе

Поради глад дивите свињи сѐ почесто ги посетуваат селата во Кичевско

Сѐ поголемиот дефицит на храна и нивната сѐ поголема бројност во природата, придонесоа дивите свињи во повеќе села во Кичевско да се шетаат среде бел ден

Share
Прочитај повеќе

Зголемено присуство на диви свињи во повеќе села во Кичевско

Последните триесетина дена во повеќе села од јужната регија во Кичевско, зголемен е бројот на диви свињи. Дивите свињи претежно во чопор, во повеќе наврати се видени и близу домовите на селаните.

Share
Прочитај повеќе