Коњите се враќаат во лозјата

Копитата не ја обележуваат земјата колку гумите на тракторот и го ограничуваат набивањето на почвата. Коњите, исто така, не создаваат вибрации и придвижуваат само мали количини на почва, така што дури и во региони подложни на поројни врнежи, како што е Медитеранот, тие значително ја ограничуваат ерозијата

Share
Прочитај повеќе

Со кои билки не треба да ги храниме коњите?

Треба да се внимава на ботаниката на ливадите од кои се собира сено, бидејќи сушењето на некои отровни растенија не ја намалува нивната токсичност. Избалансиран оброк понуден во доволна количина ја намалува потребата кај коњите да консумираат штетни растенија. Отровните растенија можат да бидат населени со плевели како предмети, и треба да се идентификуваат и отстранат како такви.

Share
Прочитај повеќе