Висина на субвенциите за 2021 година за одржување на постоечки овошни насади со ореви, бадеми , лешници и питом костен

-Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои имаат минимум 0,2 ха површина со постоечки овошни насади за секој овошен вид посебно и се регистрирани во Единствениот регистар на земјоделски стопанства

Share
Прочитај повеќе

Висина на субвенциите за 2021 година за одржување на постоечки овошни насади со ореви, бадеми , лешници и питом костен

Согласно Уредбата за директни плаќања за 2021 година на корисници, за одржување на постоечки овошни насади со ореви, бадеми, лешници и питом костен објавена во Сл. Весник на РСМ бр.12/2021, детално ви ги претставуваме поблиските критериуми за директни плаќања, кој може да биде корисник на средствaта, максималните износи и начинот на директните плаќања за оваа година.

Share
Прочитај повеќе

Oд извозот на лешници, Турција за 6 месеци заработи 954.265.842 долари

Во периодот од 1 септември 2018 година до 28 февруари 2019 година, за 6 месеци, Турција извезе 167.705 тони лешници, од кои заработи приходи во износ од 954.265.842 долари.

Share
Прочитај повеќе

Од пејач на “Бело дугме” до одгледувач на лешници

Исламовиќ вели дека планира да го прошири својот бизнис и да направи својот бренд во иднина – “еко-лешник” кој ќе се пакува и извезува на пазарите на Европската унија.
“Имам контакти со Шведска, Данска и Норвешка кои сакаат лешници, ги немаат за јадење, а не па за производство”, изјави тој.

Share
Прочитај повеќе