Бачовски: Повик за ко-финансирање на инвестиции во подигнати нови лозови и овошни насади и ароматични растенија

Објавен уште еден јавен повик од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој.

Share
Прочитај повеќе

Висината на субвенциите за 2021 година за одржување на постоечки лозови насади

Согласно Уредбата за директни плаќања за 2021 година на корисници, за одржување на постоечки лозови насади , објавена во Сл. Весник на РСМ бр.12/2021, детално ви ги претставуваме поблиските критериуми за директни плаќања, кој може да биде корисник на средствaта, максималните износи и начинот на директните плаќања за оваа година.

Share
Прочитај повеќе

Денеска исплата на субвенции за оддржување на лозови насади за 2019

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, денеска на сметките на 15.784 субјекти исплати 582.841.911,00  милиони денари за одгледувачите на лозови насади.
Станува збор за исплата по мерката 1.11 Директни плаќања за оддржување на лозови насади.

Share
Прочитај повеќе