Пошумени 2 хектари со 4.000 садници во Коњаре

Во новата Програма за рурален развој, оваа година за мерката „Инвестиции за зголемување на економската на шумите“, се издвојуваат 30 милиони денари. Оваа сума ќе биде наменета за обновување на шумскиот фонд преку формирање на прореди, мелиорација на деградирани шуми, како и директна и индиректна замена на неквалитетната дрвна маса со нови висококвалитетни дрвни видови.

Share
Прочитај повеќе