Во третиот квартал уништени над 95 тони небезбедна храна

Повеќе од 95 тони небезбедна храна уништија инспекциските служби на Агенцијата за храна и ветеринарство (АХВ) и операторите за храна од јули до септември во рамки на спроведените 11 270 инспекциски контроли.

Share
Прочитај повеќе

Во Струмица запленети 50 кг. небезбедна риба

Во координација со Министерството за внатрешни работи, вчера, во Струмица,  инспекциски служби на Агенцијата за храна и ветеринарство (АХВ) спроведоа акција за спречување на продажба на храна од животинско протекло без соодветна документација, надвор од зелените пазари, во нехигиенски услови и без воспоставен термички режим за нејзино чување.

Share
Прочитај повеќе

Во октомври уништени над 57 тони небезбедна храна

Повеќе од 57 тони небезбедна храна уништиле инспекциските служби на Агенцијата за храна и ветеринарство (АХВ ) и операторите со храна во октомври годинава. Во рамки на вкупно извршените 5.456 инспекциски надзори (3.766 редовни, 493 вонредни и 1.197 вонредни), за констатираните недоследности изречени биле 871 инспекциски мерки, односно, донесени се 586 решенија, изречени 261 мерка едукација, како и 5 парични казни. Од страна на инспекциските служби на АХВ во октомври изречени биле и 5 прекршочни пријави.

Share
Прочитај повеќе

Во септември уништени 11,3 тони небезбедна храна

За констатираните недоследности со вкупно извршените 4.655 инспекциски контроли (3.106 редовни, 440 контролни и 1.109 вонредни), официјалните ветеринари и инспекторите за храна на Агенцијата, во септември изрекле 714 мерки.

Share
Прочитај повеќе

Во април спроведени 15.365 инспекциски контроли

Официјалните ветеринари на граничните премини, во април годинава извршиле контрола на 5.342 пратки од увоз со 60.493.516 килограми храна од животинско потекло и живи животни. Вратена пратка од увоз како небезбедна во овој временски период е само една, и тоа путер, по потекло од Украина, заради потекло од објект кој не е на листата на одобрени. Уништени пратки нема. 

Share
Прочитај повеќе