МЗШВ ќе потпише меморандум за соработка во земјоделството со Хашемитското Кралство Јордан

Главна заложба ќе биде да се отстранат или намалат царинските бариери, со што македонските овошја и раноградинарски производи би се нашле на тамошниот пазар во рамноправна положба со европските.

Share
Прочитај повеќе