„И од Битола се може(и)“ со три успешни приказни за одржлив туризам

И додека многу туристички работници сеуште тврдат дека треба да се инвестира во скап туризам кај нас, три примери од Битола покажуваат дека може поинаку, може подобро и може да носи профит.

Share
Прочитај повеќе