Презентирани новите стандарди за квалитет на меленото месо, подготовките и производите од месо

Од аспект на подобрување на деловната клима, во периодот што следи, Агенцијата за храна и ветеринарство ќе пристапи и кон поедноставување на документацијата која задолжително треба да ја следи пратката. Комерцијалниот документ за храна од животинско потекло кој ја следи пратката ќе се интегрира и поврзе со слични типови на документи кои се потребни при транспортот на пратката, односно, ќе се изврши редуцирање на можноста од дуплирање на документацијата, а ќе се воведе и можност за електронско водење на таквата евиденција.

Share
Прочитај повеќе