Општина Могила со пелети од отпадна слама ги загрева општинската зграда и училиштата

Оваа година се предвидени најмалку 1.000, а најмногу 2.000 бали слама, од кои ќе се произведат пелетите. Во наредниот период ќе се собере преостанатата слама што треба да ферментира за период од 15 до 30 дена.

Share
Прочитај повеќе