Димковски: Продолжува развојниот пат на Општина Ресен, како една од најземјоделските општини

Изградбата на современ дистрибутивно-откупен центар во Ресен е потребен за да се надмине проблемот со складирање и чување на земјоделските производи, пред се јаболката што ќе доведе кон стандардизирано производство и комерцијализација на домашен и меѓународен пазар.

Share
Прочитај повеќе