Исплата на штети во општина Могила

4.087.329 (четири милиони осумдесет и седум илјади и триста дваесет и девет) денари се уплатени на сметките на 3 правни и 121 физички лица. Средствата се за градобитната 2019 година во атарот на село Добрушево.

Share
Прочитај повеќе

Висина на надоместок на штета нанесена врз рибите

За штета над рибите предизвикана од труење, загадување, односно прекумерно заматување на риболовните води, попречување на нивното нормално движење, како и за незаконско посегање по рибите право на отштета има концесионерот на рибите.

Share
Прочитај повеќе

Земјоделците бараат целосна отштета по поплавите во прилепско

„Се прави елаборат и вкупен збир на штетите за да се достави што е можно побрзо во законскиот рок до Советот на Општина Прилеп, да можат што е можно побрзо да бидат обештетени земјоделците“, истакна Жарко Северкоски, претседател на комисијата за елементарни непогоди при Општина Прилеп.

Share
Прочитај повеќе