Земјоделците непослушни – продолжуваат со палење оган на земјоделските земјишта

Деновиве во постојан инспекциски надзор и интензивни инспекциски контроли на терен се инспекторите при Државниот инспекторат за земјоделство поради однесувањето на земјоделците на нивните ниви, затоа што овој период е карактеристичен со палење на земјоделско земјиште (стрништа) и предизвикување пожари.

Share
Прочитај повеќе

Не ги палете стрништата – Град Скопје бесплатно ги подига остатоците од бербата

Градот Скопје е прва единица на локална самоуправа која спроведува кампања за елиминирање на палењето на нивите и стрништата, за да се намали загаденоста на воздухот, да се зачува плодноста на почвата, но и да се спречи ширењето на евентуални пожари кои неретко предизвикуваат материјални штети, а понекогаш загрозуваат и човечки животи.

Share
Прочитај повеќе

Државниот инспекторат за земјоделство, со засилени мерки против палењето на стрништа

Со цел да ја согледа состојбата на теренот и да се запознае со актуелните проблеми на лице место, вчера во посета на Кочани и на средба со градоначалникот Николчо Илијев беше Зоран Шапуриќ, директор на Државниот инспекторат за земјоделство.

Share
Прочитај повеќе

Засилени инспекциски контроли на инспекторатите за земјоделство и за шумарство и ловство поради палењето на стрништа и шумски пожари

Државниот инспекторат за земјоделство ги задолжи сите инспектори за земјоделство да вршат постојан инспекциски надзор, да се интезивираат инспекциските контроли, во поглед на користењето на земјоделското земјиште, особено онаму каде има засеано житни култури, со цел да се откријат лицата кои палат оган во близината на посевите, ги палат стрништата, или пак ги палат остатоците од разни земјоделски култури, со што потоа се предизвикува и шумски пожар.

Share
Прочитај повеќе

Согласно Законот за ловство, забрането е палење на стрништа, плевел и други растителни отпадоци во ловиште

Глоба во износ од 1.500 до 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на физичко лице, ако пали стрниште, плевел или други растителни отпадоци во ловиште.

Share
Прочитај повеќе