Не горете ги пласичните амбалажи од  пестицидите! Може да биде исклучително опасно!

Зошто? За пакување на пестициди се користат полиетиленски шишиња, кои, заради нивната висока молекуларна тежина, се практично неразградливи во природата.

Share
Прочитај повеќе