Календар на активности за месец август – Овоштарство

Септември е период за садење на јагоди, а тоа значи дека површината треба да се подготви уште во август. Добрата подготовка значи заорување на почвата на длабочина од 40 – 50см со плуг, а потоа се заорува на длабочина од 25 до 30 см во обратен ораничен слој.

Share
Прочитај повеќе

Кога треба да започне бербата на кајсија? Методи за одредување на времето за берба

Оптималното време за берење кајсии треба да се определи врз основа на одредени индикатори и не-деструктивни методи. Плодовите на кајсијата брзо созреваат по бербата и нивното складирање е доста ограничено. Затоа, утврдувањето на оптималното време на бербата е многу важно, особено за сортите чие овошје се користи за потрошувачка во свежа состојба. Тоа директно зависи од квалитетот и трајноста на плодовите.

Share
Прочитај повеќе

Проретчување на плодовите кај овошјето

Проретчувањето е мерка што ја користат овоштарите, како би овозможиле стеблата умерено да раѓаат, за да бидат квалитетни плодовите кои ќе останат на дрвото, како и да го заштитат плодот од кршење и пукање поради прекумерна плодност. Некои видови на овошје сами ги отфрлаат одредени плодови и така сами прават проретчување.

Share
Прочитај повеќе

Нови стратегии за поголем број на земјоделски осигуреници

Министерот истакна дека осигурените земјоделци имаат пристап до повеќе субвенционирани програми за разлика од неосигурените, но и дека долгорочно, осигурувањето ќе го растерети буџетот кој сега во најголем дел се троши токму на исплата на штети.

Share
Прочитај повеќе