Како да ги контролирате полжавите во градината?

Познати се тенките  бакарни плочки од метал, кои се закопани на  длабочина од 8 см и високи 25 см. Тие се поставуваат од страната каде  има најголема инвазија на овие штетници (грмушки, тревници и сл.). Полжавите имаат одбивно дејство врз оградата бидејќи нивното мукозно тело, во контакт со бакар, создава електричен полнеж.

Share
Прочитај повеќе

Стручен совет: Заштита од полжави

Полжавите можат да направат значителни штети на растителните посеви,особено во подрачја со голема влажност, покрај реки и потоци, покрај шумски појаси,во пластеници и стакленици. Штетите главно ги прават полжавите без заштитни куќички или познати како голи полжави. Тие се хранат со грицкање на сочните лисја од младите растенија ворасадот од зеленчук или подоцна со лисја од салата, зелка, спанак и т. н. Ги напаѓаат сите градинарски растенија , освен кромидот и лукот. Покрај директните штети со грицкање на лисјата, полжавите на нив оставаат траги од лигава-слузава материја која ја лачат во текот на развојот.

Share
Прочитај повеќе

Штети од полжавите во земјоделството

Штетите воглавно ги прават полжавите без заштитни куќички или познати како голи полжави. Тие се хранат со грицкање на сочните лисја од младите растенија во расадот од зеленчук или подоцна со лисја од салата, зелка, спањак и т.н.

Share
Прочитај повеќе