Осигурување на посеви и плодови до 31.07.2018 само во „СН“ Осигурителен брокер АД Битола

„СН“ Осигурителен брокер АД Битола им излегува во пресрет на земјоделците затоа на пазарот на осигурување го продолжи рокот за осигурителни полиси и нуди осигурување на посеви и плодови до крај на овој месец, месец Јули.
Со оглед на временските неприлики кои секојдневно го оштетуваат вложениот труд, сеуште постои можност за нивно осигурување, и тоа само во „СН“ Осигурителен брокер АД Битола.

Share
Прочитај повеќе