Глажња и Липковско Езеро збогатени со уште 100 килограми поточна пастрмка

Концесионерот на акумулацијата Глажња и акумулацијата Липковско Езеро, Ловечко риболовното друштво „Шќипоња“ од Липково, вчера изврши порибување на двете локации со 5000 пастрмки.

Share
Прочитај повеќе

Дебарско Езеро збогатено со уште 1.000 килограми крап

Концесионерот на Дебарско Езеро, спортското риболовно друштво „Трофта“, вчера во езерото пушти 1.000 кг крап, секој со тежина до 1,5 килограми.

Share
Прочитај повеќе

Липковско Езеро порибено со 350 килограми крап

Ловечкото риболовно друштво Шќипоња – Липково изврши порибување на рибниот фонд со крап на Акумулацијата „Глажња“ и акумулацијата „Липково“.

Share
Прочитај повеќе

Езерото Младост порибено со еден тон крупен крап

Здружението на спортски риболовци „Бабуна“ изврши порибување на рибниот фонд на река Вардар, езеро Младост и река Црна.

Share
Прочитај повеќе

ЗРСК “Шаран” го пориби Калиманско Езеро со 500 килограми крап

Како што известуваат од Спортското риболовното друштво „Шаран“ извршено е порибување на Калиманско Езеро со 500 кг риба.

Share
Прочитај повеќе

Димковски присуствуваше на порибувањето на кочанската акумулација „Градче“

Во водите на акумулацијата беа пуштени околу 100 возрасни единки на крап, со тежина над 3 килограми. Порибувањето е наменско, во пресрет на натпреварот во спортско рекреативно риболовство, кој ќе се одржи од 24-26 јули и е во организација на здружението „Кочански рибари“ кое брои 420 членови од целата држава.

Share
Прочитај повеќе

6000 единки подмладок од крап и пастрмка, денеска беа пуштени во водите на Акумулацијата Стрежево

Денеска министерот за земјоделство, Трајан Димковски заедно со директорот на ЈП Стрежево Менде Граматковски и градоначалничката на Општина Битола Наташа Петровска учествуваа во порибувањето на водите на ова езеро со 1000 единки подмладок од крап и 5000 единки подмладок од пастрмка, како дел од активностите за зголемување на популацијата на риби.

Share
Прочитај повеќе

ЈП “Стрежево”- Битола, ќе изврши порибување на акумулацијата Стрежево со сопствени средства, со подмладок од крап и пастрмка

22 јуни 2020 година (понеделник), со почеток во 10:00 часот, порибување на акумулацијата “Стрежево”, во организација на концесионерот, ЈП “Стрежево” – Битола

Share
Прочитај повеќе

Кочанските риболовци пуштија 400 килограми крап во акумулацијата Гратче

Од спортско-риболовното здружение „Кочански рибар” најавија дека до крајот на годината планираат најмалку уште две порибувања на езерото Гратче, а ќе ја продолжат и соработката со Општината за реализација на други проекти за збогатување на рибниот фонд и зачувување на природната околина.

Share
Прочитај повеќе

Порибување со крап, на рекреативната зона „Акумулација Стрежево”

Денес, 23.12.2019 година, пред голем број заинтересирани граѓани, се изврши во една година рекордно, четврто (дополнително) порибување на рекреативната зона „Акумулација Стрежево”, надвор од обврската за порибување со дефинирани количини на подмладок.

Share
Прочитај повеќе