Велика Британија ќе плаќа на земјоделците за здрави почви

По Brexit, земјоделците нема да бидат платени за сопственост на земјиштето, туку ќе им бидат обезбедени средства за заштита на животната средина и употреба на еколошки практики во земјоделството. Во моментов, почвата содржи три пати повеќе јаглерод од атмосферата.

Share
Прочитај повеќе

Календар на активности за месец август – Овоштарство

Септември е период за садење на јагоди, а тоа значи дека површината треба да се подготви уште во август. Добрата подготовка значи заорување на почвата на длабочина од 40 – 50см со плуг, а потоа се заорува на длабочина од 25 до 30 см во обратен ораничен слој.

Share
Прочитај повеќе

Почвата во Велес и околината и натаму загадена, предизвикувач е ридот со згура од тешки метали кај Топилницата

Почвата во Велес и по вршењето на деконтаминацијата со растенија фиторемедијатори сè уште е загадена со тешки метали, покажале лабораториските анализи на стручњаците од ЈЗУ Центар за јавно здравје од Велес. Почвата и натаму ја загадува ридот со згура што се наоѓа во близина на Топилницата. Затоа еколошките здруженија бараат дислокација на оваа згура и координација со земјоделците, eкспертите, невладините организации и надлежните локални и државни институции за да се усвои стратегијата за деконтаминација на почва и да се примени во Законот за почви.

Share
Прочитај повеќе

Навалување на класот пченица

Навалувањето на пченица може да биде предизвикано од разни причини. Се манифестира на таков начин што растенијата помалку или повеќе се навалуваат.

Share
Прочитај повеќе

Системи на обработка на почвата за пролетна сеидба

Основните цели на заорувањето се: заорување на жетвените остатоци и плевелите, нивно мешање со почвата
и овозможување на нивно разлагање, подобрување на водниот режим на почвата ( намалување на испарувањето ) и подобро впивање на водата од дождовите, поттикнување на микробиолошката активност во
почвата, полесно и квалитетно извршување на основната обработка.

Share
Прочитај повеќе

Четири клучни фактори за високи приноси

Македонија располага со квалитетна земја од прва до трета категорија во Полог, Скопско поле, Пелагонија.

Share
Прочитај повеќе

Почвата – најбитен фактор при подигнување на овоштарник

Анализата на почвата е од суштинско значење пред садењето за да се овозможи примена и обработка на почва и измени кои не можат ефикасно да се извршат по садењето.

Share
Прочитај повеќе

Земјоделците немаат навика да прават агрохемиска анализа на почвата

Анализите се прават во зависност од кулутурата. Кај градинарските тоа е секоја година, кај полјоделските на две, а кај овошните насади на две до три години. Посебно важни се анализите во овој период од годината пред почетокот на есенската сеидба на житните и овошните насади.

Share
Прочитај повеќе

Земјоделски култури ќе го чистат нафтениот талог од отпадот на Рафинерија

Веќе се поставени првите два опита на парцели од по 200 метри квадратни. Всушност, врз почва претходно измешана со нафтен талог во бетонски базени кои не пропуштаат вода, се засеани шест култури: минатата есен рж, јачмен и пченица, а пролетва пченка, маслодајна репка и сирак. Нивните коренови системи го вршат биоразградувањето. 

Share
Прочитај повеќе

Направете сами анализа на земјоделското земјиште

-Наполнете ја теглата до половина со земјата;
-Додајте вода до врвот;
-Затворете го капакот и енергично тресете неколку минути;
-Оставете ја теглата најмалку два часа за да се одвојат три слоја: тиња, песок и глина. На дното ќе бидат најтешките делови, камчиња и песок, во средината – глинената честичка, а во горниот слој талог.

Share
Прочитај повеќе