Овчарство – Шанса за невработените!

Овците се исклучително корисни животни. Млеко, месо, волна, кожа, крзно – важни производи што ги добиваме од овците, како за храна, така и за облека. Поради оваа причина, одгледувањето овци е една од најважните гранки на сточарството.

Share
Прочитај повеќе

Дополнителни субвенции за праменка, буша и балканска коза

Со Програмата за поддршка на земјоделството и оваа година дополнителни субвенции од 2.000 денари следуваат за говедата од домашната раса буша.
На дополнителни 550 денари сточарите имаат право и за овците од расата праменка и козите од расата балканска. Одгледувачите на овци и кози имаат право и на по 3.000 денари за секој домашен шарпланинец.

Share
Прочитај повеќе