Презентација на анализа за можностите за остварување на правото на боледување на регистрираните земјоделци

Во „Клубот на пратеници“ во Скопје денеска ќе се одржи презентација на „Анализата за наоѓање на правен механизам за остварување на правото за користење на платено родителско отсуство и боледување за регистрираните земјоделки и земјоделци“.

Share
Прочитај повеќе

Презентација на извештај за дигитална писменост и користење е-услуги во руралните средини

Рурална Коалиција како дел од ИЦЕДА мрежата и организација која што ќе служи како локален центар за е-поддршка при користење на дигиталните услуги, денеска преку ZOOM платформата ја организира првата национална прес – конференција за презентација на наодите од извештајот за нивото на дигитална писменост и користењето на е-услугите во руралните средини.

Share
Прочитај повеќе

Пред ЕФСА презентирани проектите кои се реализираат со поддршка на ЕУ

На маргините на состанокот се одржa и колаборативна работилница на која националните фокални точки од секоја земја корисничка на средства од ИПА фондовите презентираа дел од проектите кои биле успешно спроведени со поддршка на алатките за финансирање на Европската унија, но во исто време ги презентира и проектите кои се во фаза на имплементација и идните проекти поврзани со проценката на ризик од областа на безбедност на храната, ветеринарната и фитосанитарната политика, заштитата на животната средина итн.

Share
Прочитај повеќе