Северна Македонија има капацитет и ресурси да создаде прехранбена индустрија што ќе биде еден од столбовите во економскиот пораст

Прехранбениот сектор е тесно поврзан со земјоделското производство во државата, доколку има на располагање доволно суровини со поволна цена, тој ќе се развива и шири, а потоа ќе го поттикнува земјоделството за поголемо производство, со што и понатаму ќе се зголемува рентабилноста.

Share
Прочитај повеќе