Помор на риби во рибник во близина на Охрид, снемало вода

Вчера во СВР Охрид, пријавен е помор на риба во рибник кај месноста Речица, во близина на охридското село Куратица.

Share
Прочитај повеќе

Големина на риби и дозволена количина на дневен улов во рекреативната зона „Акумулација Стрежево“ во 2020 година

Дозволена количина на дневен улов изнесува 3 килограми. По исклучок, дневно, со маса поголема од 3 килограми дозволен е улов на 2 (два) примероци на крап и 1 (еден) на сом.

Share
Прочитај повеќе

Директорот на АХВ, Зоран Атанасов, оствари работна средба со првите луѓе на компанијата МЕТРО

Постојаните вложувања во производите и услугите кои МЕТРО а.д. Скопје ги испорачува, доведоа да компанијата стане долгорочен партнер на компании од македонскиот пазар, но и од пазарите во Албанија, Косово, Србија, Црна Гора, Грција, Словенија.

Share
Прочитај повеќе

Програма и Правилник за квалификациски натпревар за учество на ЈПК 2020

Во април 2020 ќе се одржи квалификационен натпревар за избор на екипи кои ќе учествуваат и ќе ја претставуваат Македонија на претстојниот Јадранско-подунавски куп во дисциплина “мушичарење“ на реката Треска во мај 2020 година.

Share
Прочитај повеќе

Одобрен годишниот план за заштита и стопанисување со рекреативната зона Акумулација Стрежево за 2020 година

Благодарение на навременото одобрување на планот од страна на министерот, создадени се предуслови за организирање на рекреативен риболов во 2020 година, односно овозможување на вршење физичка и еколошка заштита и користење на рибите преку планско експлоатирање на одржлив начин со мерки и активности кои, во континуитет, се во функција на остварување на стратешките приоритети и цели на Јавното претпријатие “Стрежево” – Битола.

Share
Прочитај повеќе

Висина на надоместок на штета нанесена врз рибите

За штета над рибите предизвикана од труење, загадување, односно прекумерно заматување на риболовните води, попречување на нивното нормално движење, како и за незаконско посегање по рибите право на отштета има концесионерот на рибите.

Share
Прочитај повеќе

Регионален проект на ФАО: Подобрена методологија за собирање податоци за одржливо управување со рибни ресурси во Западен Балкан

Целта на овој проект е своевидна помош на креаторите на политиката и на сите други засегнати страни во областа на рибарството за олеснување на одржливото користење на рибите преку разгледување на моменталните состојбите во областа на рибарството, проценка на постоечките практики, како и нивен понатамошен развој.

Share
Прочитај повеќе

Нискиот водостој на Охридското езеро може да доведе до последици врз рибниот фонд

Експертите истовремено посочуваат дека рибата поради нискиот водостој излегува на површина и наскоро може да се случи масовно да угинува поради недостаток на кислород.
Проблемот со водостојот на езерото дополнително го усложнуваат неповолните временски околности, односно сушниот период без најави за врнежи.

Share
Прочитај повеќе

ЈАВЕН ПОВИК за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовни ревири и рекреативни зони

Концесијата на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовните ревири и рекреативните зони се доделува за период од шест години.
Краен рок за поднесување на понудите е 15 Октомври 2018 година до 10:00 часот.

Share
Прочитај повеќе

Помор на риби во Брегалница во близина на Делчево

МВР соопшти дека поморот на риби бил кај место викано „Долен мост“. Полициски службеници во содејство со инспектор од Министерство за шумарство, земјоделство и водостопанство и ветеринарен инспектор, излегле на терен, по што е извршена крим техничка обработка.

Share
Прочитај повеќе