Со новата Програма за рурален развој, 20.000 евра за мерката Млад Земјоделец

МЗШВ ги зголемува субвенциите од досегашните 10.000 евра на 20.000 евра по корисник. Дополнително, се воведуваат законски измени преку кои се отстранува границата од 18 месеци за упис во Единствениот регистар на земјоделски стопанства, со што се отвора мерката за повеќе млади луѓе.

Share
Прочитај повеќе

Владата ја усвои Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2019 година

На предлог на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, Владата вчера ја усвои Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2019 година, со цел да бидат остварени политиките за рурален развој, кои се насочени кон поддршка на инвестиции во земјоделскиот сектор, во водостопанството и јавната инфраструктура и подобрување на животот во руралните средини;

Share
Прочитај повеќе

Потребен е концепт за традиционално производство на храна и рурален туризам

Се бараат соодветни одредби за традиционално производство и рурален туризам, затоа што целокупниот туризам не функционира под исти услови, беше речено меѓу другото во Росоман, на средба на заинтересирани претставници за развој на туризмот во селата од Вардарскиот регион. Сопственици на капацитети во рурални средини и такви кои сакаат со таа дејност да се занимаваат во иднина, се осврнаа на проблемите што ги имаат во изминатиот период, на патот кон реализирање на плановите.

Share
Прочитај повеќе

Оваа година обезбедени се 35 милиони евра за рурален развој

Подигнување на нови лозови и овошни насади, набавка на добиток, механизација, системи за наводнување и поддршка на младите земјоделци се мерките кои и оваа година ќе се ко-финансираат преку Програмата за рурален развој.

Share
Прочитај повеќе

Програма за финансиска поддршка на руралниот развој 2018 година

Средствата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2018 година во вкупен
износ од 2.132.000.000,00 денари се обезбедени согласно, Буџетот на Република
Македонија за 2018 година.

Share
Прочитај повеќе