Добрите практики во одгледување на телињата може да го зголемат вашето производство

Секој добар одгледувач знае, дека за да имате силно и здраво теле, треба да ги започнете подготовките пред да почнете со одгледување на младите. Стелните крави треба да имаат најмалку 45 дена сув период, со достапна свежа вода и квалитетна сточна храна.

Share
Прочитај повеќе

Корисни совети за да го зголемите приносот на млекото

Еден од најголемите непријатели на млечното стадо е маститис, што претставува воспаление на вимето на кравата. Тоа е најчестата болест која скапо ги чини фармерите, бидејќи предизвикува директни економски загуби преку намален принос на млеко, зголемени ветеринарни трошоци и лекови, додека абнормалното млеко или млекото загадено со антибиотици не може да се продава.

Share
Прочитај повеќе

Градинарство-Календар на активности за месец јуни

Во овој месец вниманието е насочено кон доматите, пиперот, модриот домат и другите култури кои се засадени на отворено. Потребно е редовно наводнување, а кај пиперот после расадувањето привремено се прекинува со наводнување за да може растението да формира подобар коренов систем.

Share
Прочитај повеќе

Поледелство-Календар на активности за месец јуни

Кај компирот продолжува борбата против компировата златица. Во овој период започнува бербата на раните сорти компир.

Share
Прочитај повеќе

Сточарство-Календар на активности за месец јуни

Во месец јуни, млечните раси животни се пуштаат на испаша и се прехрануваат воглавно со свежа трева.

Share
Прочитај повеќе

Болести кај праската

На крајот на април, но претежно во текот на мај, од дрвото излегуваат пеперутки, поставувајќи јајца на врвовите на гранчињата. Гасениците влегуваат во овошјето, каде што се развиваат, хранејќи се со месото од овошјето.

Share
Прочитај повеќе

Ако садите капинки овие работи мора да ги знаете

Одгледувањето на  капини може да биде добро ако на просторот  имаме добра циркулација на воздухот,  помалку  роса и други отежнувачки околности, како и избор на почва со длабок физиолошки профил.

Share
Прочитај повеќе

Микроелементи во земјоделско земјиште

Цинкот влијае на метаболизмот на многу супстанции, растот на растенијата и е составен дел на многу ензими. Недостатокот се манифестира како интерстицијална хлороза на лисјата, лисјата остануваат мали.

Share
Прочитај повеќе

Ротквицата не бара голема нега

Ротквицата има многу кратка вегетација и, доколку условите се поволни, може да се берат по 30 дена.

Share
Прочитај повеќе

Наводнување со подземи цевки

Главните предности на наводнување со подземните  цевки се тоа што почвата се навлажнува со капиларна експанзија на вода (во зоната на коренот ), така што неговата структура не се влошува, тогаш не се формира прекривка на почвата, не се јавува набивање на почвата, влагата на почвата е скоро секогаш оптимална, помалку се троши вода, растенијата прават подобра употреба на хранливи материи во почвата и не се мешаат во земјоделската механизација.

Share
Прочитај повеќе