Трета работна сесија во Новаци за „Одржливо менаџирање на агро-отпадот за загревање на руралните средини”

-Во рамки на овој проект, општина Новаци располага со 216.000 евра и тие средства ќе се вложат за набавка на механизација, која пак ќе послужи за собирање биомаса. Во следната фаза, биомасата ќе ја користиме за загревање на парен котел и за затоплување на детската градинка во Новаци. Проектот се имплементира во три фази, првата фаза е набавка на трактор, втора фаза приклучна машина и трета фаза котел за затоплување и балирачка, истакна градоначалникот на општина Новаци Љубе Кузманоски.

Share
Прочитај повеќе

Нови 10 милиони денари на располагање за инвестиции во инфраструктура за пристап до земјоделско земјиште

Ги повикуваме сите општини кои имат потреба , во рамките на Програмата и во крајниот рок, да ги поднесат своите предлог проекти, и овие средства за капитални инвестиции ефикасно да ги искористат во унапредување на условите за живот на земјоделците како и да им ја олеснат работата на поле.“ – рече Бабовски

Share
Прочитај повеќе

Николовски: Со мерките од Програмата за рурален развој, ќе обезбедиме достоинствен живот за граѓаните од сите рурални средини

Бабовски посочи дека во фаза на акредитација за ИПАРД 2 Програмата е и новата мерка наменета само за општините  „Рурална јавна инфраструктура во вкупно 12 милиони евра на располагање и со 100 отсто на финансирање на проектите на општините.  Мерката ќе биде достапна од 2019 година.

Share
Прочитај повеќе

Правата на жените во руралните средини се табу тема

Повеќе пречки, отколку можности- ваква е состојбата на жените во руралните средини, покажуваат спроведени истражувања.

Share
Прочитај повеќе