Граматковски: Стрежево ја спаси Пелагонија од поплави

Акумулацијата Стрежево, која ги зафаќа водите од реките Кишавска, Остречка, Граешка, Злокуќанска, Стара Река, Киндерка, река Шемница и река Драгор, ја спаси Пелагонија од поплави, изјави генералниот директор на ЈП Хидросистем Стрежево, Методија Граматковски.

Share
Прочитај повеќе

ЈП „Стрежево“ ќе гради фотоволтаична централа во вредност од 21 милион денари

Директорот на ЈП „Стрежево “ Битола, Менде Граматковски, денеска ја најави изградбата на новата фотоволтаична централа со моќност од 500kW. Фотоволтаичната централа, ЈП „Стрежево“ Битола, ќе ја гради со сопствени средства во вредност од 21 000 000 денари како нова инвестиција оваа година и тоа на сопствено земјиште.

Share
Прочитај повеќе

6000 единки подмладок од крап и пастрмка, денеска беа пуштени во водите на Акумулацијата Стрежево

Денеска министерот за земјоделство, Трајан Димковски заедно со директорот на ЈП Стрежево Менде Граматковски и градоначалничката на Општина Битола Наташа Петровска учествуваа во порибувањето на водите на ова езеро со 1000 единки подмладок од крап и 5000 единки подмладок од пастрмка, како дел од активностите за зголемување на популацијата на риби.

Share
Прочитај повеќе

“Стрежево” набави современ локатор (радар) за лоцирање на подземна инсталација со GPR сигнали

Со овај локатор ќе се лоцираат сите подземни инфраструктурни инсталации ( бетонски канали, железни и ПВЦ цевки и секаков вид на кабли) со GPR сигнали и широк спектар на бранови.

Share
Прочитај повеќе

ЈП “Стрежево”- Битола, ќе изврши порибување на акумулацијата Стрежево со сопствени средства, со подмладок од крап и пастрмка

22 јуни 2020 година (понеделник), со почеток во 10:00 часот, порибување на акумулацијата “Стрежево”, во организација на концесионерот, ЈП “Стрежево” – Битола

Share
Прочитај повеќе

ЈП “Стрежево” и ЈКП Водовод Битола потпишаа протокол за снабдување со сирова вода

Со протоколот се уредуваат условите и начинот за снабдување со вода, односите меѓу давателот и корисникот на услугата, со цел достапност до доволно количество квалитетна вода за потребите на граѓаните, во согласност со начелата за одржливо управување со водите за пиење и заштита на човековото здравје.

Share
Прочитај повеќе

Стрежево ја започна сезоната за наводнување

Акумулацијата Стрежево во подрачјето на дејствување е подготвена за навремено и квалитетно наводнување на земјоделските површини и се очекува успешна наводнителна сезона, рече првиот човек на претпријатието.

Share
Прочитај повеќе

Големина на риби и дозволена количина на дневен улов во рекреативната зона „Акумулација Стрежево“ во 2020 година

Дозволена количина на дневен улов изнесува 3 килограми. По исклучок, дневно, со маса поголема од 3 килограми дозволен е улов на 2 (два) примероци на крап и 1 (еден) на сом.

Share
Прочитај повеќе

Период на забрана на лов на позначајни видови риби во 2020 година во „Вештачко езеро – Акумулација Стрежево“

Штука (01 февруари – 31 март)
Костреш (01 април – 15 мај)
Сом (15 април – 15 јуни)
Клен (05 мај – 15 јуни)
Крап (05 мај -15 јуни)
Пастрмка (01 октомври – 31 јануари).

Share
Прочитај повеќе

Порибување со крап, на рекреативната зона „Акумулација Стрежево”

Денес, 23.12.2019 година, пред голем број заинтересирани граѓани, се изврши во една година рекордно, четврто (дополнително) порибување на рекреативната зона „Акумулација Стрежево”, надвор од обврската за порибување со дефинирани количини на подмладок.

Share
Прочитај повеќе