Технологијата може да има клучна улога во зајакнување на руралните жени

Новата публикација на ФАО содржи неколку студии на случај од целиот свет, вклучувајќи ја и приказната на Сузана Димитриевска, жена-фармер од Македонија. Димитриевска имаше за цел да управува со својата фарма за органска храна на поефикасен начин преку користење на дигитални алатки.

Share
Прочитај повеќе