Плевел отпорен на газење и косење

И додека на земјоделците не им се допаѓа, како и на оние кои внимателно ги одгледуваат своите тревници, одгледувачите на говеда сакаат ливадарка  и честопати носат говеда на пасишта во областите каде што расте ова растение, што се смета за добра фуражна билка.

Share
Прочитај повеќе

Како да ги контролирате полжавите во градината?

Познати се тенките  бакарни плочки од метал, кои се закопани на  длабочина од 8 см и високи 25 см. Тие се поставуваат од страната каде  има најголема инвазија на овие штетници (грмушки, тревници и сл.). Полжавите имаат одбивно дејство врз оградата бидејќи нивното мукозно тело, во контакт со бакар, создава електричен полнеж.

Share
Прочитај повеќе

Како да се уништат штетните глодари?

Како  што доаѓаат ладните  денови, така доаѓаат и проблемите со  штетници – глодари или глувци, стаорци и.т.н.  Во текот на зимата кога има помалку исхрана во дивината, глодарите се хранат со семето на земјоделските култури посеано на нивите.

Share
Прочитај повеќе