Димковски: Со прецизни податоци за земјоделски стопанства до ефикасна реализација на мерките за развој на земјоделството

“ФАДН е одличен инструмент за проценка на приходите на земјоделските стопанства и влијанието на Националната земјоделска политика во Северна Македонија. Резултатите од истражувањето ФАДН се клучни во утврдувањето на влијанието што земјоделската политика го има врз поединечните стопанства, како и за креирање на соодветни политики и мерки за развој на секторот. Во оваа насока ФАДН системот претставува  централен инструмент за следење на економскиот развој на земјоделството и земјоделските стопанства во земјите членки на Европската унија како целина“, изјави министерот Димковски.

Share
Прочитај повеќе

Заокружување на проектот за мрежа на сметководствени податоци од земјоделски стопанства

Завршен настан за проектот „Финализирање на мрежата на сметководствени податоци од земјоделски стопанства“ (ФАДН) ќе се одржи денеска во Скопје. На настанот е најавено обраќање на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Трајан Димковски.

Share
Прочитај повеќе

ТВИНИНГ ПРОЕКТ (ФАДН) – Oглас за слободно работно место: Преведувач/Толкувач

Податоците обезбедени од Мрежата за сметководствени податоци од земјоделски стопанства ќе се користат за утврдување на годишниот приход на земјоделските стопанства, за вршење на економска анализа на земјоделските стопанства, како и за оценување на условите во земјоделството и пазарите на земјоделски производи.

Share
Прочитај повеќе

Нов проект на МЗШВ “Финализирање на мрежата на сметководствени податоци од земјоделски стопанства“

Од денеска започнува имплементацијата на твининг проектот „Финализирање на мрежата на сметководствени податоци од земјоделски стопанства“ ФАДН, во вредност од 800.000 евра.

Share
Прочитај повеќе