Се формира ЈУ за управување и заштита на Националниот парк Шар Планина

Одлука за основање на Јавна установа за управување и заштита на Националниот парк Шар Планина, донесе Владата на денешната 92. седница.

Share
Прочитај повеќе

Нуредини ќе информира за прогласувањето на Шар Планина за Национален парк

Вкупната површина на Националниот парк Шар Планина изнесува 54 215 хектари, што претставува 13,2 отсто од севкупната територија на Македонија.

Share
Прочитај повеќе

Шар Планина прогласена за Национален парк

Шар Планина е едно од непроценливите богатства на земјава, но беа потребни години за да се стигне до моментот таа да биде прогласена за Национален парк, со што конечно ќе биде заштитена нејзината скапоцена природа.

Share
Прочитај повеќе

Се оди до други места за да се полни вода за пиење и покрај огромните водни потенцијали на Шар Планина и Полошка Котлина

Иако се смета дека Шар Планина и дел од Полошката Котлина се места со изобилство на вода, голем број жители од многу населени места кои таму гравитираат и во 2021 година се уште се соочуваат со разни проблеми кога во прашање е водата за пиење.

Share
Прочитај повеќе

Нацрт – план за управување со Националниот парк „Шар Планина“

Во организација на Регионалната канцеларија за Источна Европа и Централна Азија (ECARO) на IUCN, Министерството за животна средина и просторно планирање (МЖСПП) и Програмата за животна средина на Обединетите нации (UNEP) денеска ќе се одржи настан за изработка на Нацрт – планот за управување со Национален парк „Шар Планина“.

Share
Прочитај повеќе

Националниот парк ќе добие шуми вредни над 50 милиони евра и осумдесетина шумски работници

Со прогласувањето на Шар Планина за национален парк покрај погодностите, се очекува и долгорочно решавање на иднината на лицата чија основна дејност е поврзана со „користење на шумите” во западниот регион.

Share
Прочитај повеќе