Се одржа јавна расправа за Нацрт – Законот за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост

Во насока на целосна транспарентност, денеска се одржа јавна расправа за содржината на Нацрт – Законот за продажба на земјоделско земјиште во државна сопственост.

Share
Прочитај повеќе

Јавна расправа за Нацрт – законот за продажба на државно земјоделско земјиште

Целосно и порационално искористување на обработливите површини, нивно окрупнување и можност за поголеми вложувања. 

Share
Прочитај повеќе

МЗШВ: Информација за одржување на јавни расправи

Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство ја известува заинтересираната јавност дека како Инвеститор на проектите за системи за наводнување (Страиште, IPSVV фаза 3 и Хидро систем Лисиче, IPSVV фаза 3) заедно со консултантите од компанијата ENCON ги изработија Студиите за оцена на влијание на проектите врз животната средина за овие проекти.

 

Share
Прочитај повеќе