Висина на субвенциите за 2021 година за одржување на постоечки овошни насади со малини, капини, јагоди, боровинки, рибизли и гоџи бери

-Корисници на оваа подмерка се земјоделските стопанства кои имаат минимум 0,2 ха површина со постоечки овошни насади за секој овошен вид посебно и се регистрирани во Единствениот регистар на земјоделски стопанства

Share
Прочитај повеќе

Садење јагоди- практични совети

Многу важна работа во производството на јагода е изборот на локација и квалитетна подготовка на почвата.

Share
Прочитај повеќе

Календар на активности за месец август – Овоштарство

Септември е период за садење на јагоди, а тоа значи дека површината треба да се подготви уште во август. Добрата подготовка значи заорување на почвата на длабочина од 40 – 50см со плуг, а потоа се заорува на длабочина од 25 до 30 см во обратен ораничен слој.

Share
Прочитај повеќе

Холандски рецепт за одгледување на јагоди

При садењето јагоди, без разлика дали се работи за производство на отворено или во заштитен простор, најважно е да се обезбеди здрав саден материјал од соодветна категорија. Категоријата на садници на јагоди укажува на бројот на цветни зачетоци и обемот на принос, односно бројот на плодови кој можеме да го очекуваме во првата берба по садењето. Во случај на производство на јагоди на отворено, најреално е да бидат посадени садници од А-категорија, затоа што односот на квалитетот и приносот во првата берба со цената на садниците и цената на килограм јагоди е најреален.

Share
Прочитај повеќе

Овоштарство-календар на активности за месец јуни

Плитката обработка на почвата штити од брзо испарување на влагата. За младите дрвца, од голема корист е покривање на почвата под нивната крошна со слама, искосена трева или друг соодветен материјал. Оваа практика е позната како прекривка и помага при разредување на поливањето и задржување на влагата.

Share
Прочитај повеќе

Овоштарство – календар за месец април

Овој месец започнува интензивната заштита на растенијата кај овошните видови.
Првиот третман, во текот на самиот почеток на вегетацијата има за цел да не се дозволи
масивен развој на болестите и штетниците. Исто така, во овај период почнува и обработката на почвата за уништување на плевелите.

Share
Прочитај повеќе

Како се садат јагоди?

Јагоди може да се садат во текот на целата година, но летното садење дава најбогат род.

Share
Прочитај повеќе