Јавен повик бр. 02/2019, за набавка на добиток од увоз или од признати организации на одгледувачи

Набавка на добиток од увоз или од признати организации на одгледувачи:
– високостелни педигрирани јуници (со исклучок на расата Буша),
– педигрирани машки и женски приплодни грла овци и
– педигрирани машки и женски приплодни грла кози

Share
Прочитај повеќе

Избор на јуници за приплод

Најважната задача на секој сточар, кој се занимава со одгледување на телиња, е да посвети посебно внимание на првата година од животот на телето, бидејќи сите грешки и неуспеси што се направени во овој период не можат да се корегираат подоцна. Познато е дека приплодните јуници се основа за успех во понатамошното производство на млеко. Подобрувањето на производството во фармите за говеда се базира главно на квалитетот на приплодните потомци      ( јуници ), кои ќе ги заменат кравите.

Share
Прочитај повеќе