Во тек е откупот на боровинка во Бимфоод Доо

Во моментов во тек е откупот на боровинката во Bimfood Doo, која се купува од најчистите предели од Ресен, Демир Хисар, Крива Паланка, Битола…
Очекувањата на компанијата се дека ќе бидат откупени околу 500-600 тона боровинка. 

Share
Прочитај повеќе

BIMFOOD d.o.o. со капацитет за преработка и замрзнување на роба од 8000 тона годишно

Денеска BIMFOOD doo.  откупува и преработува преку 4000 тони роба, врши услуги на преработка и замрзнување за домашни партнери од преку 1000 тони роба.
Меѓутоа со новата инвестиција, вкупниот капацитет за преработка и замрзнување на роба е 8000 тона на готов производ на годишно ниво.
Главни производи:
Печурки – свежи, суви, замрзнати и саламурени: врѓањ, јајчарка, лисичарка, руиница, ливадарка, смрчак, црна труба

Овошје – боровинки, капинки, малини, шипка, јагода, црна слива, вишна, костен

Зеленчук – пиперки, кромид, домат, црн домат, тиквиња

Share
Прочитај повеќе