Урбано земјоделство

Вести Полјоделство Совети

Урбано земјоделство, или урбано градинарството е практика на одгледување, преработка и дистрибуција на храна во или околу село, или град.

Урбано земјоделство може да вклучува и сточарство, аквакултура, агрошумарство, урбано пчеларство и хортикултура.

Долготрајното наследство е четиво од суштинско значење за истражувачите, планерите, практичарите и креаторите на политиката на кои работат во урбанизмот и урбанистичките земјоделски стратегии.

Какво е земјоделствотп на покривите од зградите?

Практиката на зачувување на храна на покривот на зградите се нарекува земјоделство на покрив.

Покривот земјоделство обично се прави преку користење на зелен покрив, хидропоника, аеропоника…

Покривот е двор а и градина каде се создаваат мирни места за релаксација но и бизниси кои се раширија низ Њујорк . И урбаното земјоделство може да донесе нови работни места во недоволно развиените но и во развиените урбани средини.

Ова нека биде поттик за градежната индустрија да започне да гради дворови на покриви.

 

Автор: Дипл. Инж. Иван Стојанов за Современо Земјоделство

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *