ВАЖНА ИНФОРМАЦИЈА! Објавени четири јавни повици за закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост до 3 хектари

Вести Огласи

Продолжуваме да реализираме тоа што го имаме ветено!

На ден 04.08.2021 година Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство објави четири јавни повици за доставување на понуди за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост до 3 хектари на цела територија на Република Северна Македонија.

Предмет на јавните повици бр.01/21, 02/21 и 03/21 е слободно земјоделско земјиште во државна сопственост над кое нема подигнато насад, а предмет на Јавниот повик бр.04/21 е давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост над кое има долгогодишен насад. Рокот за доставување на понуди е 30 (триесет) дена сметано од денот на објавата.

За дополнителни информации, потребната документација како и за условите за учество на јавните повици може да ја посетите веб страната на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство (www.mzsv.gov.mk).

Фејсбук статус на Арјанит Хоџа – Министер за земјоделство, шумарство и водостопанство

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *