Владата донесе одлука за прогласување кризна состојба во следните 30 дена во целата држава

Вести

Владата ја усвои одлуката за прогласување кризна состојба во следните 30 дена во целата држава, информира Артан Груби, прв вицепремиер и министер за политички систем и односи помеѓу заедниците.

Груби се надева дека прогласувањето на кризна состојба заедно со забраната за движење во шумите ќе придонесе во намалување на пожарите.

– Денеска се пристигнати екипи од Словенија, при што директорот на Дирекцијата за заштита и спасување веќе е на пат кон Берово да се сретне со екипите и се обидуваме со целосна мобилизација на сите наши инатитуционалнаи капацитети да се справиме со пожарите. Гледате дека не само во целиот регион туку секаде низ светот беснеат пожари во овој период. Се надевам дека прогласувањето на кризна состојба заедно со забраната за движење во шумите ќе придонесе во намалување на пожарите. Директорот утрово ме информира дека сѐ е под контрола и се справуваме соодветно, рече Груби, по денешната тркалезна маса по повод 20 години Рамковен договор.

Апелира до граѓаните да бидат што е можно посовесни, затоа што, како што рече, во огромен случај пожарите се предизвикани од човечки фактор.

 

Кризна состојба во траење од 30 дена на целата територија на државата прогласи денеска Владата на предлог на Управувачкиот комитет за воведување кризна состојба, поради состојбата со пожарите.

Во Законот за управување со кризи кризната состојба е дефинирана како состојба предизвикана од ризици и опасности кои можат да ги загрозат добрата, здравјето и животот на луѓето и животните и безбедноста на државата, за чија превенција или справување е потребна употреба на поголем обем на ресурси. Одлуката за нејзино прогласување не може да трае подолго од 30 дена.

Доколку има потреба да биде надминат овој период, односно состојбата да трае подолго, Владата треба да побара одобрување од Собранието за продолжување на рокот или да предложи прогласување на воена или вонредна состојба. Собранието и претседателот на државата во секое време може да побараат усмен или писмен извештај за состојбата во областа за управување со кризи.

Законот и овозможува на Владата да донесува oдлука за употреба на ресурсите на органите на државната управа, органите на општините и на Градот Скопје, како и за управување со нив во случај на кризна состојба. Употребата на ресурсите за остварување на активностите треба да биде пропорционална според природата и интензитетот на кризната состојба, разумна според карактерот на кризата и сериозна според јачината и обемот на кризата.

Во случај на кризна состојба можат да се употребат и ресурсите на јавните претпријатија, установи и служби, како и на трговските друштва кои се од посебно значење за работа во кризна состојба, во согласност со закон. По барање на Владата, врз основа на договор склучен со Центарот или доброволно, можат да се употребат и ресурсите на граѓаните и други правни лица.

Законот предвидува дека со дел од своите сили може да учествува и Армијата во поддршка на полицијата во услови кога со кризната состојба е загрозена безбедноста на земјата, а органите на државната управа немаат соодветни ресурси и средства за нејзина превенција и справување. Предлог до Владата за потребата за учество на дел од Армијата, согласно со Стратегискиот одбранбен преглед дава Управувачкиот комитет. Претседателот во секое време може да ја преоцени потребата од учество на делот од Армијата. Начинот на учество на дел од Армијата во кризна состојба се уредува со пропис кој го донесува претседателот.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *