Владата ја усвои Стратегијата за производство на тутун за период 2021-2027

Вести

Владата на Република Северна Македонија на денешната 43 редовна седница ја разгледа и усвои Стратегијата за производство на тутун за период 2021-2027 година, со акционен план.

Меѓу целите на седумгодишната стратегија за производство на тутун како посебно се издвоени:

државната помош на земјоделските стопанства кои се занимаваат со тутунско производство;

поддршката на доходот на земјоделските стопанства;

политиките за рамномерен и одржлив развој во тутунопроизводните региони;

и поддршката за формирање на организации на производители.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *