Во Кочанско ќе се наводнуваат 3.755 хектари со ориз

Вести

Водостопанската подружница „Брегалница“ од Кочани го донесе планот за наводнување за 2018 година со кој е предвидено да се обезбеди вода за 6.625 хектари што се опфатени со хидросистемот. Од нив, со ориз ќе се засеат 3.755 хектари, што претставува зголемување од околу една третина во однос на минатогодишната сезона.

Најголеми површини, по околу 300 хектари, со главната земјоделска култура во кочанскиот регион ќе се засеат во атарите на селата Облешево, Чешиново, Соколарци и Спанчево, а останатите површини се во другите села.

– Со објавувањето на планот за наводнување ќе им овозможиме на земјоделците од целиот Брегалнички регион навремено да се запознаат кои површини ќе добијат вода и со какви култури ќе можат да ги засеат. Освен со ориз, годинава планираме да наводнуваме и над две илјади хектари со луцерка, главно во Светиниколско, како и 1.100 хектари со фуражна пченка во Зрновско и Штипско, истакна директорот на водостопанската подружница „Брегалница“, Дени Митров.

Останатите површини што ќе се наводнуваат од хидросистемот „Брегалница“ се лозови и овошни насади, градини и ниви со тутун, бостан и други земјоделски култури.

За да може планот да се реализира во целост на целото подрачје што го покрива водостопанската подружница, ќе бидат потребни над 106 милиони метри кубни вода. Според дотокот од Брегалница, што во моментот е околу 30 метри кубни вода во секунда, како и од другите реки во регионот, се очекува до започнување на сезоната за наводнување да се акумулираат планираните количини.

Според годишниот план водата во каналите треба да се пушти во почетокот на април, по што ќе започне и сеидбата на оризот.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *