За две недели спроведени 738 вонредни контроли

Вести

Седумстотини триесет и осум вонредни контроли, спроведоа инспекторите за храна и официјалните ветеринари во изминатите две недели, во продавници, супер маркети, угостителски објекти и месарници, од стартот на засилените инспекциски контроли кои Агенцијата за храна и ветеринарство почна да ги спроведува кај операторите со храна, од 16 март годинава.

Засилените контроли се спроведуваат како дел од активностите  на Агенцијата за намалување на ризиците и спречување на ширење на вирусот КОВИД-19, во рамки на кои се вршат проверки дали операторите со храна покрај,  основните и посебните услови за производство, дистрибуција и трговија со храна, ги почитуваат и препораките на Владата и Комисијата за заразни болести, за спроведување на засилената дезинфекција на опремата и транспортните средства и објектите за трговија, со цел намалување на потенцијалната опасност од ширење на корона вирусот.

Со контролите констатирани се пропусти во поглед на почитување на препораките за заштита од корона вирусот, како и недоследности во однос на општите хигиенски услови и продажба на производи со изминат рок на употреба. Пропусти се утврдени и во редовното водење записи за спроведување на добри хигиенски практики.

За утврдените недоследности, донесени се 32 решенија за нивно отстранување, изречени се 46 мерки едукација и две парични казни.

Агенцијата за храна и ветеринарство им препорачува на бизнис операторите со храна да ги почитуваат донесените мерки на Владата на Република Северна Македонија за справување со корона вирусот и неодамна објавените препораки од АХВ за безбедно работење во услови на пандемија со вирусот КОВИД 19.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *