Започна аплицирањето за земјоделски субвенции за 2021 година

Вести Градинарство Лозарство Овоштарство Органско производство Полјоделство Пчеларство Сточарство

Од вчера започна аплицирањето за добивање на финансиска поддршка во земјоделството. Крајниот рок за доставување на барања е 31- ви мај 2021 година. Апликациите се поднесуваат електронски со пристапување на веб страната на АФПЗРР, но сите заинтересирани кои сакаат да се приклучат кон најголемото земјоделско здружение и сите веќе активни членови на „Современо Земјоделство“ можат да пријават бесплатно со наша комплетна поддршка. Адресата на живеење не е битна.


Директорот на АФПЗРР, Никица Бачовски, информира дека барањата за мерките за растително производство се поднесуваат врз основа на евидентирани податоци за парцели во Единствениот регистар на земјоделски стопанства. Барањата пак за сточарско производство се поднесуваат врз основа на евидентирани податоци за животни во ФАРМ регистарот со состојба на денот на поднесување на барањто.

„Апелирам до сите земјоделци, пред да поднесат барања за субвенции да ги ажурираат податоците со цел да имаат точни и целосни информации во сите системи од каде Агенцијата ги превзема податоците, а кои се еден важен сегмент за стекнување на право за добивање на субвенции.Потоа може преку пристапувње на веб страната на АФПЗРР, електронски да поднесат барања за субвенции со регистрација во системот, со клик на банерот „директни плакања“ – е- барање. Електронското барање од годинава е со нов модерен изглед врз база на ново софтверско решение кое ги има сите функционалности кои се потребни за поднесување на апликацијата за единствено барање. Оние земјодделци кои не знаат сами да поднесат барања, или имаат потреба од помош при создавање на електронски барања, можат да се обратат во Подрачните единици на МЗШВ.“ – истакна Бачовски.

Директорот Бачовски, појасни дека по електронското поднесување на барањето, апликантите треба да отпечатат 2 примерока и истите да ги потпишат своерачно, по што еден примерок треба да достават до АФПЗРР. Апликантите, пред да ги потпишат барањата да проверат дали сите податоци и култури им се точно внесени.

Дoколку апликантите утврдат дека при поднесување на барањето направиле пропуст, впишале погрешни податоци или констатирале дека имаат потреба од измена заради несоодвестување со фактичката состојба,барањето може да го повлечат или да го изменат во рок од 30 дена од денот на поднесување на истото. Бачовски, апелираше до сите апликанти кои ќе побараат поддршка и помош од вработените во Подрачните единици да ги почитуваат мерките за заштита од „COVID-19“.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *