Започна поднесувањето на Барање за дополнителни директни плаќања за предадено јагне во регистриран кланичен капацитет 2019 година

Вести Сточарство

Почитувани одгледувачи на овци,

Ве известуваме дека започна поднесувањето на Барање за дополнителни директни плаќања за предадено јагне во регистриран кланичен капацитет 2019 година.

РОКОТ за поднесување е до 15 ДЕКЕМВРИ 2019 година.

Во прилог е потврдата која треба да Ви биде издадена од кланицата.

 

Дополнителната субвенција е за предадено јагне во регистриран кланичен капацитет  е во висина од 400 денари по грло.

Сите фармери кои ги исполнуваат условите за добивање на финансиска поддршка барањата можат да ги поднесат електронски со помош на компјутер. За да се аплицира, потребно е да се  најават на веб страната на Агенцијата, односно на  www.ipardpa.gov.mk и во полето „Директни плаќања-е барање“ ќе може да се поднесе електронското барање за предадено јагне, за произведено и предадено млеко или за амортизирани несилки заклани во регистрирани кланични капацитети во период мај-септември 2019 година. Сите фармери, кои имаат проблем сами да креираат, односно да поднесат електронско барање, може да побараат  помош во подрачните единици на министерството за земјоделство шумарство и водостопанство.

Владата на Република Северна Македонија  донесе одлука за оваа дополнителна субвенција поради проблемите со висината на откупната цена, а со цел да се намалaт загубите на сточарите.

„Современо Земјоделство“

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *